Stock Rate Game Model

 

alt="Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason." Your browser is completely ignoring the <APPLET> tag!

The source (Išeities tekstai).

Quick help (greita pagalba)

Ekrano kairėje pateikiama informacija:
Tamsiai mėlyna spalva - akcijų kursas z(t), akcijų kiekis rinkoje N, dividentų Dividend ir palūkanų Yield CD normos, pirkimo kbuy ir pardavimo ksell koeficientai.
Tamsiai žalia spalva - pirmo kliento akcijų kiekis N, pirkimo z1buy(t) ir pardavimo z1sell(t) slenksčiai bei visas turimas akcijas pardavus gautas pelnas Profit.
Tamsiai violetine spalva - antro kliento akcijų kiekis N, pirkimo z2buy(t) ir pardavimo z2sell(t) slenksčiai bei visas turimas akcijas pardavus gautas pelnas Profit.

Ekrano dešinėje pateikiama informacija:
Tamsiai mėlyna spalva - akcijų kurso z(t) grafikas.
Tamsiai žalia spalva - pirmo kliento pirkimo z1buy(t) ir z1sell(t) pardavimo slenksčių grafikai
Tamsiai violetine spalva - antro kliento pirkimo z2buy(t) ir pardavimo z2sell(t) slenksčių grafikai.

Ekrano apačioje pateikiama ir įvedama informacija:
Galima įvesti akcijų nepastovumą Stock Volatility, dividentų Dividend, palūkanų Yield of CD normą, taip pat pirkimo kbuy ir pardavimo ksell keoficientus.
Iškrentančiuose sąrašuose parenkamas klientas Customer  ir jo naudojamas modelis prognozuojant akcijos kainą Strategy, t.y. Wiener'io arba AR modelis su vertinamų koef. skaičiumi.
Mygtukas "Play/Pause" naudojamas paleisti/sustabdyti akcijų biržos lošimos modelį (laikas tarp iteracijų - 200 ms).
Mygtukas "Next" naudojamas parodyti tik vieną tolesnę iteraciją.

Programa imituojanti SRG modelio veikimą sukurta pasinaudojant prof.J.Mockaus konspektais ir konsultacijomis.

Teorija ir pagrindinės naudotos formulės pateikti PDF formato byloje stud2.pdf 14 skyriuje 1-3, 14 skyreliuose.

 


Sukūrė Vytautas Vaitkevičius 2001 (c). Redaguota 2001.01.08
Papildė ir modifikavo Mindaugas Baltutis  2001.05.17 (c). Email.
.