2001.05.17

Pataisymai:

Modifikacijos ir papildymai:

  1. Sulygintos pradinės klientų kainų ribos, kad būtų aiškesnė pradinė pusiausvyra.
  1. Kai klientų pirkimo ar pardavimo kainos lygios, sandoris įvyksta su tikimybe ½  klientų atžvilgiu.
  1. Realizuotas AR modelis akcijos kainos prognozavimui.
  1. Pateiktas naujai sugalvotas Contrary (priešingai) kainos prognozavimo modelis, kur z(t) = z(t-1) - [ z(t-1) - z(t-2) ] / z(t-1), t.y. kaina prognozuojama priešingai esančiai tendencijai.
  1. Leidžiama nurodyti akcijos kainos nepastovumą Stock Volatility laukelyje.
  1. Leidžiama kiekvienam klientui parinkti jo akcijos kainos prognozavimo modelį.
  1. Rodomas proceso momentas.

 

 

Mindaugas Baltutis 2001 (c), FMM-7/1