Nejautrus apgavystei algoritmas

Zymesim

\begin{eqnarray}U(1,y)= y_1- y_2,\\
U(2,y)=- y_1+ y_2,\\
V(x,1)=-x_1+x_2,\\
V(x,2)=x_1,
\end{eqnarray}


kur $U(1,y)$ tai vidutinis 1-jo išlošimas
naudojant ejima i=1, kai 2-sis eina
pagal tikimybes $y$, kitoms eilutems panašiai.
Strategijos $x,y$ nejautrios apgavystei, jei

\begin{eqnarray}U(1,y)= U,
U(2,y)=U, \nonumber\\
V(x,1)=V,\nonumber\\
V(x,2)=V.\nonumber\\
\end{eqnarray}


Kadangi cia yra nelygybiu
$0 \le x_i \le 1, 0 \le y_i \le 1, x_1+x_2=1, y_1+y_2=1$, tai patogu naudoti tiesini programavima,
smulkiau aprašyta inspektoriaus uzdavinyje.jonas mockus 2004-03-01