Lentpjuves uzdavinio formulavimas

\begin{eqnarray}\min_y \ v(y),\ y=(y_{ijk}),
i=1,...,m,\ j=1,...,n,\ k=1,...,K \nonumber, \\
a_i y_{ijk} \le d_{ijk} \nonumber.
\end{eqnarray}


Cia $v(y)$ yra atliekos, jos nustatomos kaip
skerspjuviu skirtumas tarp išpjautyu lentu
ir panaudotu rastu.
$a_i$ yra lentos $i$ storis.
$d_{ijk}$ yra rasto $j$ storis ten kur lenta $i$
padeta vietoje $k$,
ziur. figura "Ištisinis sastatas".

\begin{eqnarray}y_{ijk}&=&\cases {1, &jei $i \in (j,k)$, \cr
0, &jei ne.\cr},
\end{eqnarray}


kur $i$ yra lentos numeris.
$j$ yra rasto numeris.
$k$ nurodo $i$ lentos vieta raste $j$.
$i \in (j,k)$ reiškia, kad lenta $i$
yra raste $j$ vietoje $k$.jonas mockus 2004-03-01