Heuristiku "mišinio" optimizavimas


Triju heuristiku "mišini"
parenkam pagal "loterija"
$x=(x_0,x_1,x_2)$,
kur
$x_0$ tikimybe naudoti algoritma (110),
$x_1$ tikimybe naudoti algoritma (111),
$x_2$ tikimybe naudoti algoritma (111).
Loterija $x$ optimizuojam Bayes'o metodu
taip, kad atlikus $K$ iteraciju
gauti geriausia rezultata.
Todel tai vadinam Bayes'o heuristiniu metodu.
Kitas šio metodo pavyzdys
tai mokyklos tvarkaraštis, kur $x$ tikimybe, kad eilinio mokytojo "langai" bus naikinami šioje iteracijoje.
Trecias pavyzdys- siuvyklos uzdavinys
cia $h_i$ tai darbo $i$ vykdymo laikas.jonas mockus 2004-03-01