Simplekso algoritmas

Pavyzdys:

\begin{eqnarray}min_x z\\
z= x_1- x_3 \\
x_1+x_2+x_3=1, x_i \ge 0
\end{eqnarray}


Cia $x_2$ bazinis kintamasis,
$x_1,\ x_3$ laisvi kintamieji. $x_1=1$ yra bazinis sprendinys gautas kai
laisvi kintamieji $x_1= x_3=0$, tada $z=0$.
Ši sprendini galima pagerinti didinant $x_3$, nes $c_3=-1 <0$.
Kitas bazinis sprendinys
$x_3=1, x_1=x_2=0$, kur $z=-1$, bus optimalus,
nes abieju laisvu kintamuju $c_i$ neneigiami: $c_1=1, c_2=0$,
todel didinant $x_1, x_2$ nesumazinsi $z$.jonas mockus 2004-03-01