"Vienkartines" nuotakos uzdavinys


Cia nuotaka teka tik viena syki.
Galimu jaunikiu skaicius $N$.
Jaunikio gerumas $\omega$.
Gerumu pasiskirstymas Gauso

\begin{eqnarray}p(\omega)= {1 \over \sqrt {2\pi} \sigma_0} e^{-1/2 ( {\omega - \alpha_0
\over \sigma_0})^2},
\end{eqnarray}


kur $\alpha_0$ vidutinis gerumas,
$\sigma_0^2$ gerumo išsibarstymas.
Nuotakos ispudis $s$ apie jaunikio geruma
taip pat Gauso

\begin{eqnarray}p(s\vert\omega)= {1\over \sqrt {2\pi} \sigma} e^{-1/2 ( {s-\omega
\over \sigma})^2}.
\end{eqnarray}


kur $\sigma$ nuotakos stebejimo paklaida.jonas mockus 2004-03-01