Dalybos

$z_i$ tai lošejo $i$ dalis dalybose $z=(z_1,...,z_m)$, Dalybos realios jei

\begin{eqnarray}\sum_{i \in S} z_i = v(S)
z_i \ge v(i)
\end{eqnarray}


Dalybos $z$ dominuos dalybas $w$ koalicijoje $s$
$z \succ_s w$,
jei

\begin{eqnarray}\sum_{i \in s} z_i \le v(s)
z_i > w_i, \ i \in s
\end{eqnarray}


Jei atsiras koalicija $s$ kuriai galios (196)(196), tai rasysim, kad
$z \succ w$jonas mockus 2004-03-01