Susitraukiantis operatorius

Salygos (182) nusako operatoriu $T$

\begin{eqnarray}z^{n+1} = T(z^{n})
\end{eqnarray}


kuris transformuoja vektoriu $z^n=(y_j^n,\ j=1,...,m)$ á kita vektoriu $z^{n+1}$. Operatorius $T$ susitraukiantis kai

\begin{eqnarray}\frac{\vert\vert T(z^{n+1}) - T(z^{n})\vert\vert}{\vert\vert z^{n+1}- z^n\vert\vert} \leq \rho < 1
\end{eqnarray}


Pusiausvyra stabili jei $T$ susitraukiantis, jei ne, tai neaišku.jonas mockus 2004-03-01